Vašim nákupem naše spolupráce nekončí, ale začíná !
Servis

Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby /není určeno pro firmu/ - 24 měsíců, Obchodní zákoník pro právnické osoby nebo OSVČ - 12 měsíců).

Záruční doba námi prodaných výrobků se řídí platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby /není určeno pro firmu/ - 24 měsíců, Obchodní zákoník pro právnické osoby nebo OSVČ - 12 měsíců).
 
Reklamace zboží, které bylo poškozeno při přepravě zásilkovou službou:
 
Zboží při doručení musí být ihned při převzetí překontrolováno! Pokud je zboží poškozené při převozu je nutné max. do 3 pracovních dní nahlásit reklamaci buď u zásilkové služby nebo u naší společnosti. 
Pokud tak neučiníte max.do 3 pracovních dní, nebude na pozdější reklamace brán zřetel!
 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem do 3 pracovních dní. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem max. do 3 dnů od převzetí zboží, aby mohla být reklamace vyřešena a uznána.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu (pouze po telefonické domluvě).
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.